"> Kiralamak mı? Satın almak mı? - Benga.pro Mühendislik ve Bilişim Ltd. Şti

Firmalar son dönemde kiralık araç uygulamasına yöneliyorlar. Kiralık araç uygulamasında, yakıt dışında tüm masrafların (araç vergisi, sigortası, bakımı, vs.) kiralayan firma tarafından karşılanıyor olması büyük avantaj. Aksi takdirde firma asli işinin yanında araçların bu tür işleri için de ya mesai harcayacak ya da personel istihdam edecektir. Yaz, kış lastikleri değişimi, değişen lastiklerin saklanması, bakımlarda otolardan çıkan parçalar vs.. firmalar açısından ilave iş yüküdür. Bu anlamda kiralık araçlar büyük avantaj sağlamaktadır ama herşey gelip maliyete dayanmaktadır. Eğer bir aracı satın almak kiralamaktan daha avantajlı ise firma satın almayı tercih edecektir.

Kiralamak ve satın almak mukayesesinde araçların vergi avantajı önemli olabilmektedir. Mesela binek tip bir aracı alıp 3 yıl sonra satınca  kar edilmiş olacağından vergi yükü gelecektir. Ayrıca  satın alma alternatifinde eğer banka kredisi kullanılacaksa kredinin getirdiği yükün de hesaba katılması gerekir.

Burada verilen bağlantıya tıklayarak excel formatında hazırladığımız mukayese tablosunu indirebilirsiniz.

Satın alma alternatifini mukayeseye sokmadan önce satın almanın kendi öz kaynaklarımızla mı yoksa banka kredisi ile mi yapılacağı belirlenmelidir. Çünkü kendi öz kaynaklarımızla alım yapacaksak kullanım süremiz boyunca öz kaynağımızın faiz gelirinden de vazgeçmiş olacağız. Yani, kasamızdaki toplu paramızı araca değil de bankaya mevduat olarak yatırdığımızda belli bir faiz geliri olacaktır mutlaka. Eğer araç alırsak böyle bir gelir de olmayacaktır.

İnternette yaygın şekilde bulunan “kiralayalım mı satın mı alalalım?” fizibilitelerinde faiz hesabının göz önüne alındığına rastlamadım. Halbuki  bir alıcının elinde aracı nakit alabilecek kadar bir para olabilir. Ya da her ay belli bir tutarda banka kredisi taksiti ödeyecek geliri olabilir. Bu durumda mukayese hesabına nakit parasının ve araba taksiti için ayırdığı nakit gelirinin banka mevduat faizi de hesaba katılmalıdır. Kiraladığında ise ya toplu parasından kira bedelini ödediğini ya da aylık gelirinden (ki bu geliri kredi taksiti kadar düşünelim) kira bedelini ödediğini varsayalım.

Bu yöntemle, satış fiyatı 75.000 TL(KDV dahil) olan Renault Clio marka bir aracı 280EURO+KDV bedel ile 36 aylığına kiraladığımızda oluşan durum gösterilmiştir. (Bu hesabın ayrıntıları yukarıda linki verilmiş excel tablosunda mevcuttur)

  %100 kredi %50 kredi %0 kredi
Satınalma            59.851 TL            59.851 TL            59.851 TL
Kiralama            63.271 TL            60.111 TL            56.997 TL

Görüldüğü gibi %100 ve %50 kredi ile alma durumuna nazaran araç kiralamak daha uygun görünüyor. Ama elimizdeki toplu para varken araç kiralamak daha uygun görünmüyor. Gerçi aradaki far küçük olduğundan ve kiralamanın satın almaya göre görünmeyen ve yazının başında değindiğimiz avantajlarından dolayı kiralamak tercih edilebilir.

Aynı hesabı hiç faiz gelirini dikkate almadan yapsaydık:

%100 kredi %50 kredi %0 kredi
Satınalma           59.851 TL           59.851 TL     59.851 TL
Kiralama           52.358 TL           42.821 TL     33.285 TL

Her durum için satın almak daha uygun çıkacaktı ki pek gerçekçi olmazdı.

Aynı tabloları, satış fiyatı 190.000 TL(KDV dahil) olan Peugeot 3008 marka bir aracı 500EURO+KDV bedel ile 36 aylığına kiraladığımızda oluşan durum için yaparsak:

%100 kredi %50 kredi %0 kredi
Satınalma          150.644  TL          150.644 TL          150.644 TL
Kiralama          178.571 TL          169.782 TL          172.940 TL

Faizi hesaba katarak yaptığımız mukayesede kiralamak her durumda avantajlı oluyor.

%100 kredi %50 kredi %0 kredi
Satınalma         150.644 TL         150.644 TL    150.644 TL
Kiralama         148.784 TL         122.082 TL    109.144 TL

Ancak faizi hesaba katmadan yaptığımız çalışmada ise satın almak daha cazip görünüyor. Bence faiz hesaba katarak yapılan çalışma daha gerçekçidir.

Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere satın almak her zaman avantajlıdır diyemeyeceğimiz gibi kiralamak da her zaman avantajlıdır diyemeyiz. Firmalar, araç kiralama yada satın alma işine karar vermeden önce bir mukayese yapmaları iyi olur.

Yorum Yazın

En az 4 karakterden oluşmalı