; "> IEC 60364-5-52'ye Göre Akım Taşıma Kapasitesinin Tespiti - Benga.pro Mühendislik ve Bilişim Ltd. Şti

Fayda / Maliyet Oranı yüksekse, doğru mühendislik yapılmıştır!

Alışveriş Sepeti 0 items - 0,00₺ 0

IEC 60364-5-52’ye Göre Akım Taşıma Kapasitesinin Tespiti

Kablo Tipi

Kablo Kesiti


N2XH

4x6

XLPE (veya EPR) İzoleli Tek Damarlı Bakır(Cu) İletkenli Kablo

Kablo resmi seçtiğiniz kablonun yapısını gösterme amaçlıdır. Kesit ve damar sayısı tutmayabilir.

Kablo Döşeme Şekli

Sıra:31 Referans:E

Yatay veya düşey döşenmiş delikli kablo tavası üzerinde çekilmiş çok damarlı kablo

Notlar:

Kablonun dikey gittiği ve havalandırmanın sınırlı olduğu yerlere dikkat edilmelidir. Dikey kısmın üst tarafında çevre sıcaklığı kaydadeğer biçimde arttırılabilir. Konu değerlendirmeye tabiidir.

Tavalar arasindaki mesafeler gösterilen değerlerden düşük ise azaltma katsayıları ona göre arttırılmalıdır.


Topraktaki Komşu Kablo Durumu

Kesitleri çok farklı kabloların beraber olma durumu


Devre Sayısı

Komşu Kablo Durumu

Kesitleri çok farklı kabloların beraber olma durumuKablo Tavası / Merdiveni Montaj Şekli
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Devre Sayısı


Toprak Isıl Direnci

Yüklü İletken Sayısı

Akım Taşıma Kapasitesi

25ºC Toprak sıcaklığı için k1=0.95

k2'=0.95

k2''=0.95

2.5ºK m/W Toprak Isıl Direnci için k3=0.95


Iz=Io x k1 x k2' x k2'' x k3

Iz= 94 x 1,06 x 1 x 1 x 0.95

25ºC Ortam Sıcaklığı için k1=0.95

k2=0.95


Iz=Io x k1 x k2

Iz= 94 x 1,06 x 1


Iz=99AEn az 4 karakterden oluşmalı