"> M&E Proje Yönetimi - Benga.pro Mühendislik ve Bilişim Ltd. Şti
Proje Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri bütünleşik projelerde kritik düzeyde öneme sahiptir. Bütünleşik projeler günümüzde bir çok disiplinin ancak doğru ve profesyonel proje yönetimiyle başarıya ulaştırılabilir. Herşeyden önce sıkı sıkıya zamana bağlıdır. Doğru bir yönetimle disiplinler arası koordinasyon sağlanıp zaman doğru yönetilebilir.

 

Zamanın doğru yönetilmesi ise projeye maliyet tasarrufu ve kalite olarak mutlaka geri dönecektir.

 

benga.pro olarak bir projenin ilk aşamasından son noktasına kadar yanınızdayız. Eğer bir yatırımda profesyonel proje yönetimi yardımı almadan yola çıkmışsanız ve yatırımınız iş programınızdaki kilometretaşlarını(milestone) kaçırıyorsa, bir atalet oluşmuşsa daha fazla vakit ve para kaybetmeden benga.pro ile irtibata geçebilirsiniz. Projeninizin bulunduğu konumun doğru tahlili ve acil eylem planı ile benga.pro yanınızda olacaktır.

 

Tasarım aşamasından iş bitim noktasına kadar verdiğimiz hizmetler ve yaptığımız faaliyetler şu şekilde listelenebilir.

Proje Yönetim Bilgi Alanları

 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi

Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

 • Öngörücü Yaşam Döngüleri
 • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri
 • Kademeli Yaşam Döngüsü
 • Uyarlanabilir Yaşam Döngüsü

Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyonlar
 • Karma Organizasyon

Proje Yönetim Ofisi

 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

Proje Paydaşları

 • Müşteri
 • Sponsor
 • Kaynak Yöneticisi
 • Proje Yönetim Ekibi
 • Proje Ekibi

Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni
 • Proje Yöneticisinin Tanımı
 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek
 • Liderlik Tipleri
 • Kişilik Tipleri

Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Proje Seçim Yöntemleri
 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
 • Paydaş Belirleme

Planlama Süreç Grubu

 • Planlamaya Genel Bakış
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Süre Tahminleme Teknikleri
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Kritik Yol Analizi
 • Kaynak Optimizasyon Teknikleri
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Maliyet Tahminleme Teknikleri
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Sözleşme Tipleri
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Takımın Geliştirilmesi
 • Takımın Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Kalitenin Kontrolü
 • Kaynakların Kontrolü
 • İletişimin İzlenmesi
 • Risklerin İzlenmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi
En az 4 karakterden oluşmalı